Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen. Noudatan kaikessa toiminnassani lakia ja hyvää asianajajatapaa. Toimintaani valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta.

Annukka Sevón-Tikkinen

Olen perhe- ja perintöoikeuteen, erityisesti lapsioikeuteen, sekä rikosoikeuteen erikoistunut asianajaja. Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta kesäkuussa 2009. Olen saanut varatuomarin arvonimen suoritettuani auskultoinnin vuosina 2016-2017 silloisessa Vantaan käräjäoikeudessa. Minut hyväksyttiin Suomen Asianajajaliiton jäseneksi marraskuussa 2017. Asianajaja on lailla suojattu ammattinimike, jota saavat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt asianajajatutkinnon suorittaneet kokeneet lakimiehet. Asianajajana minulla on vuosittainen kouluttautumisvelvollisuus ja siten velvollisuus pitää yllä ja kehittää ammattitaitoani.

Minulle asianajajan työn suola ovat ihmiset ja heidän kohtaamisensa. Työssäni saan olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja auttaa heitä elämän eteen tuomissa tilanteissa. Jokaisen päämiehen asia ja elämäntilanne on erilainen. Asianajajana olen empaattinen, mutta myös määrätietoinen. Vahvuuksiani ovat tarkkuus, huolellisuus, pitkäjänteisyys sekä paneutuminen. Hoidan toimeksiannot kustannustehokkaasti päämiehen etu tietenkin aina ensisijalla.

Asianajajan velvollisuus on selvittää sovinnon mahdollisuus ennen oikeudenkäynnin vireille laittamista ja edistää sovinnollisen ratkaisun löytymistä asiaan. Riidan sovittelu, erityisesti lapsiasioissa, voi tuoda asiaan kestävämmän ratkaisun ja usein ratkaisu saadaan nopeammin kuin oikeudenkäyntimenettelyssä. Kaikkiin tilanteisiin sovittelu ei kuitenkaan sovellu tai sovittelussa ei saada aikaan kumpaakin osapuolta tyydyttävää ratkaisua.Tällöin ajan päämieheni etua ja oikeuksien toteutumista oikeudenkäynnissä prosessiammattilaisen ottein. Olen avustanut päämiehiäni kaikissa oikeusasteissa niin yleisissä tuomioistuimissa kuin hallintotuomioistuimissa.

Minulla on ollut useita alaikäisiä päämiehiä, esimerkiksi rikoksen uhrina tai huostaanoton kohteena, ja osaan ottaa nuoren huomioon oikeudellisessa prosessissa. Lisäksi olen erikoistunut seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan uhrien avustamiseen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Näissä tilanteissa tarvitaan herkkyyttä ja tilannetajua sekä asiakkaan kohtaamista.

Toimistoni sijaitsee Helsingin keskustassa Kampissa. Toimin pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomen alueella, mutta tarvittaessa myös muualla Suomessa. Kuulun Asianajotoimistot Advocat§ -nimiseen toimistoyhteisöön kahden muun asianajotoimiston kanssa.

Koulutus

Asianajajatutkinto, Suomen Asianajajaliitto 2017

Varatuomari, Vantaan käräjäoikeus 2017

Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2009

 

Työkokemus

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy, asianajaja, osakas 2022–

Asianajotoimisto Nystén & Co Oy, asianajaja 2017–2022

Vantaan käräjäoikeus, käräjänotaari 2016-2017

Asianajotoimisto Puiro Snellman Åkerlund Oy (nyk. Snellmanlex Oy), oikeustieteen ylioppilas 2002–2009, lakimies 2009–2016