Aina sinun puolellasi
Yksityishenkilöiden perhe- ja perintöoikeuteen sekä rikosoikeuteen erikoistunut Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy - löydä aidosti kuunteleva ja kohtaava asianajaja.

Ihmiseltä ihmiselle – sinun asianajajasi

Elämä tuo vastaan odottamattomia tilanteita. Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy on keskittynyt lapsioikeuteen, perhe- ja perintöoikeuteen sekä rikosoikeuteen. Tarjoan luottamuksellista, kuuntelevaa ja ihmisen aidosti kohtaavaa asianajopalvelua useiden vuosien kokemuksella.

Selvitän puolestasi oikeutesi ja velvollisuutesi ja etsin sinulle parhaan juridisen ratkaisun. Kun etsit asianajajaa, joka huomioi yksilöllisen tilanteesi ja työskentelee tehokkaasti, tutustu Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:n palveluihin.

Asianajopalvelut -
Oikeudellista neuvontaa ja apua yksityishenkilöille

Lapsioikeus

Lapsiasioiden asiantuntija. Vanhempien avustaminen lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa erotilanteessa tai olosuhteiden muuttuessa. Myös tilanteissa, joissa lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle ja haetaan huostaanottoa.

Perhe- ja perintöoikeus

Neuvontaa ja apua kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa tilanteissa, joita kohtaat elämäsi varrella: esimerkiksi avo- tai avioeron sattuessa (omaisuuden ositus ja erottelu, lapsiasiat), läheisen kuollessa (perunkirjoitus, perinnönjako) ja varautuminen tulevaan (testamentti, edunvalvontavaltuutus).

Rikosoikeus

Kun joudut rikoksen uhriksi tai sinua epäillään rikoksesta. Asianomistajien avustaminen ja rikoksesta epäiltyjen puolustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Kokemusta myös nuorista rikosten uhrina tai epäiltynä. Lähestymiskieltoasiat.

Asianajajasi Annukka Sevón-Tikkinen

Olen perhe- ja perintöoikeuteen, erityisesti lapsioikeuteen, sekä rikosoikeuteen erikoistunut asianajaja. Olen toiminut pitkään asianajoalalla ja kohdannut työssäni erilaisia elämäntilanteita. Asiakkaanani tulet aidosti kuulluksi.
Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen. Noudatan kaikessa toiminnassani lakia ja hyvää asianajajatapaa. Toimintaani valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta.

Ota yhteyttä ja sovi neuvottelu!

Etsitkö ratkaisukeskeistä ja ihmisläheistä asianajajaa? Kerro tilanteestasi ja sovitaan yhteinen alkuneuvottelu asiasi kartoittamiseksi. Lyhyt alkuneuvottelu (15 min) puhelimessa tai sähköpostitse on maksuton. Mahdollisesta toimeksiannosta ja sen yksityiskohdista sovitaan alkuneuvottelun perusteella.